En
Gr
Ro

Soft1 360

Soft1 360

Aplikacioni novator Soft1 360 ofron mundësin e përdorimit të sigurtë dhe të besueshëm të seksioneve të operimit të sistemit qëndror të informatizuar Soft1 nga kudo dhe me çfardo lloj pajisje.

Me këtë aplikacion mund të përdoret një user interface alternativ i programit Soft1 i cili rrit fleksibilitetin e përdorimit dhe aksesin në burime të rëndësishme informcioni për biznesin.

Çdo biznes mundet tani të zvogëloj kostot operative dhe të rrisë produktivitetin e personelit dhe rendimentin e proceseve të tij.

Avantazhe unike!

Aplikacioni Soft1 300 mund të përdoret direkt në instalime informatizuese Soft1 pavarsisht modelit të operimit të tyre (on-premise ose në Cloud).

Gjithçka për ju është gati nga SoftOne pa nevojën e instalimeve dhe pajisjeve shtesë , me kontrollin qëndror të të drejtave të aksesimit si dhe me mënyra të thjeshta konfigurimi.

Personeli i biznesit tuaj tani mund:

 • të ketë akses në të dhënat e biznesit nga kudo me çfardo pajisje
 • tu përgjigjen më shpejtë nevojave të klientëve
 • të shfrytëzojnë informacione për vendime më të shpejta dhe të sakta
 • të përmbarojnë me mënyra më fleksible detyrat e tyre

Image Gallery

Try Soft1 360 onlinealt

 

Related Material

 • Soft1 Open Enterprise Edition

  Soft1 Open Enterprise Edition

  Soft1 Open Enterprise Edition është gjenerata e re e softuerit Soft1. Mbështet në mënyrë të efektshme veprimtaritë e "ndërmarrjes të hapur" bashkëkohore pavarësisht nga madhësia e saj apo industria e operimit. Soft1 Open Enterprise Edition
 • Soft1 B2B

  Soft1 B2B

  Soft1 B2B application is ideal for businesses wishing to automate processes with business partners and customers, giving them distinct access to the Soft1 system. Soft1 B2B
 • Soft1 Mobile CRM

  Soft1 Mobile CRM

  Soft1 mCRM application offers substantial capabilities to company executives, enabling them to access critical real-time customer data while on the move. Soft1 Mobile CRM
 • Teknologjitë Soft1 Cloud

  Cloud DeploymentSoft1 Cloud ERP operon në data centers më moderne të Microsoft dhe përdor në mënyrën më të mirë avantazhet teknologjike të platformës Windows Azure të Cloud..

User Login