En
Gr
Ro

Shërbimet Cloud

Soft1 Cloud ERPSoft1 Cloud ERP

Soft1 Cloud ERP është sot zgjidhja më e mirë për operimin e informatizimit në Cloud.Soft1 Cloud ERP ju jep mundësin të përfitoni një sistem të integruar informatizimi të teknologjisë së fundit që krijon benifite dhe avantazhe të rëndësishme për biznesin tuaj. Soft1 Cloud ERP

Soft1 Open Enterprise EditionSoft1 Open Enterprise Edition

Soft1 Open Enterprise Edition përbën gjeneratën e re të softuerve të Soft1 , i cili është i përshtatshëm për çdo "biznes të hapur" modern pavarësisht madhësis apo fushës së aktivitetit të biznesit. Soft1 Open Enterprise Edition

Soft1 360Soft1 360

Soft1 360 është një aplikacion unik që mundëson akses të sigurtë dhe të besueshëm në seksionet e operimit të Soft1 nga kudo dhe me çfardo lloj pajisje.. Soft1 360

Online InvoicingFaturimi elektronik

Shërbimi i faturimit elektronik eINVOICE përbën zgjidhjen moderne për dërgimin dhe menaxhimin e faturave duke mundësuar kështu minimizimin e kostos dhe kohës së këtyre proceseve si dhe gjithashtu arkëtimin e shpejtë të faturave tuaja. Online Invoicing

Web ApplicationsAplikacionet Web

Aplikacionet e reja mundësojnë akses nga çdo shfletues interneti në sistemin qëndror të Soft1 ndërmjet një mjedisi të sigurtë , të besueshëm dhe tërsishtë të kontrolluar. Web Applications

Mobile ApplicationsAplikacionet Mobile

Aplikacionet e reja mobile përbëjnë një interes të veçantë për bizneset që duan ti japin personelit të tyre akses nga jashtë zyrës së punës në sistemin qëndror Soft1 në një mënyrë të sigurtë dhe të besueshme.Sot këto aplikacione janë të disponueshme në Android dhe sisteme operimi iOS por së shpejti do të disponohen edhe në platforma të tjera. Mobile Applications

Teknologjia jonë , përfitimi juaj

 • A Teknologjia Soft1

  Soft1 TechnologySoftueri Soft1 paraqet një numër të madh avantazhesh në lidhje me strukturën arkitektonike të tij , me teknologjinë që përdor dhe funksionet që kryen.

 • B Teknologjitë Soft1 Cloud

  Cloud DeploymentSoft1 Cloud ERP operon në data centers më moderne të Microsoft dhe përdor në mënyrën më të mirë avantazhet teknologjike të platformës Windows Azure të Cloud..

 • C Modelet e operimit Soft1

  Delivery MethodsEvoluimi i teknologjisë ka krijuar mënyra të reja të operimit e informatizimit të një biznesi , ku , përveç modeleve operuese tradicionale në servis natyral mund të përdor edhe opsionet Cloud.

 • D Infrastruktura Cloud

  Cloud InfrastructureSoft1 Cloud ERP përdor data centers më modern të Microsoft dhe avantazhet e platformës Microsoft Windows Azure të Cloud

User Login