En
Gr
Ro

Soft1 Cloud ERP

Soft1 Cloud ERP

Zgjidhje e integruar biznesi me infrastrukturën më të mirë Cloud!

Soft1 Cloud ERP është sot zgjidhja më e plotë për operimin e informatizimin në Cloud.

çdo biznes mund të përfitoj tani një sistem të integruar informatizimi të teknologjisë së fundit me kredibilitet dhe operim të sigurtë.

Soft1 Cloud ERP ju jep mundësin të përfitoni një sistem modern informatizimi që krijon beneifite dhe avantazhe

Benifite

 • Investim i vogël fillestar
 • Pagesa graduale (modeli "pay as you go"))
 • Akses në të dhënat nga kudo
 • Kosto totale e vogël e investimit
 • Shfrytëzim i teknologjive moderne

Avantazhe

 • Rritja e produktivitetit
 • Minimizim i kostove operative
 • Përqëndrimi në aktivitete core business
 • Procese më rendimentale biznesi
 • Përshtatje më e lehtë në kushtet e tregut

Soft1 Cloud ERP përdor modelin e disponueshëm Saas (Software as a Sercice) dhe operon në data centers më moderne të platformës Microsoft Windows Azure.

Me akses të thjeshtë ndërmjet internetit dhe pa nevojën e pajisjeve shtesë mundeni të përdorni programin Soft1 në momentin që keni nevojë !

Thjeshtë , besueshëm dhe me siguri absolute për të dhënat tuaja.

Përgjegjësi totale operimi dhe benifite të tjera nga SoftOne , sepse abonimi në këtë shërbim përveç programit dhe pajisjeve infrastrukturore ofron gjithashtu edhe :

 • Versione të reja të programit Soft1
 • Operim i shërbimit 24 x 7
 • Menaxhim i bazës së të dhënave
 • Krijim i kopjeve të sigurisë (back ups)
 • Standarte SLA (Service Level Agreement) që garantojnë nivele disponibiliteti 99.5%.

Versioni i ri i programit Soft1 Open Enterprise përmban katër kombinime të veçanta komerciale Soft1 Cloud ERP që disponohen për operim në Cloud:

Gjithashtu , kombinacionet komerciale Soft1 100,Soft1 300,Soft1 ERP and MySoft1 mund të operojnë në Cloud me shërbimin Soft1 Cloud ERP ndërmjet një shtese të veçantë Soft1 Cloud Service Module.

 

Provoni Soft1 Open Enterprise FALASalt

 

Related Material

 • Soft1 ERP

  Soft1 ERP

  Soft1 ERP is a comprehensive business solution that helps your business grow, adapt quickly to change and seize new market opportunities as they arise. Soft1 ERP
 • Teknologjitë Soft1 Cloud

  Cloud DeploymentSoft1 Cloud ERP operon në data centers më moderne të Microsoft dhe përdor në mënyrën më të mirë avantazhet teknologjike të platformës Windows Azure të Cloud..

 • Modelet e operimit Soft1

  Delivery MethodsEvoluimi i teknologjisë ka krijuar mënyra të reja të operimit e informatizimit të një biznesi , ku , përveç modeleve operuese tradicionale në servis natyral mund të përdor edhe opsionet Cloud.

 • Përse soft1 është zgjedhja e duhur për ju?

  Soft1 është një kompani dinamike me një prezencë të gjerë në tregjet ndërkombëtare.Me një numër të madh klientësh kudo në botë, programi Soft1 mbulon plotësishtë nevojat e bizneseve të mesme dhe të mëdha duke arritur të vlersohet me disa çmime për inovacion dhe rolin e tij kryesor në treg.

Testimonial

 • “The transition on Cloud operation offered a modern ERP system to our company, with configuration abilities according to our development demands. The advanced Soft1 Cloud ERP solutions provide our employees with easy and reliable access in business data, without geographical or time restrictions, facilitating the installation of big-distance projects.”
  Menelaus Samaras CEO, G.Samaras S.A.

User Login