En
Gr
Ro

SoftOne Technologies SH.A u themelua në vitin 2002 dhe operon kryesisht në fushën e zhvillimit të produkteve dhe shërbimeve inovatore business Software.Me një personel ndër më të kualifikuarit dhe me eksperiencë të gjerë ,Soft1 është vlersuar disa herë me çmime për produktet e tij inovatore dhe rolin e tij kryesor në treg.

Soft1 është një kompani dinamike me një prezencë të gjerë në tregjet ndërkombëtare.Me një numër të madh klientësh kudo në botë, programi Soft1 mbulon plotësishtë nevojat e bizneseve të mesme dhe të mëdha duke arritur të vlersohet me disa çmime për inovacion dhe rolin e tij kryesor në treg.

Synim kryesor i SoftOne është ofrimi i zgjidhjeve inovative që u përgjigjen plotësishtë nevojave dhe kërkesave të klientëve të saj.Në këtë drejtim kompania investon intensivisht në përmirësimin e infrastrukturës së saj, në zotrimin e ekspertizës sa më të gjerë dhe në përdorimin e teknilogjisë Cloud.

Soft1 është një produkt me standarte që u përgjigjen nevojave lokale si dhe atyre ndërkombëtare.

SoftOne beson në personelin e saj.Me një personel ndër më të kualifikuarit , i cili bashkëpunon në mënyrë harmonike edhe me të rinjë të fushës , me të cilët ndajnë vizione dhe qëllime të përbashkëta.

Përgjegjësia sociale e kompanisë ka vlerë të veçantë në sipërmarrjen moderne ,edhe për SoftOne kjo përbën angazhim të vazhdueshëm për zhvillimin e aktiviteteve që kontribojnë në përballimin e problemeve sociale, mbështetjen e grupeve shoqërore vunerabël ,mbështetjen e gjeneratës së re të punonjësve si dhe të gjithë mjedisin e gjerë të kompanisë (klientët,furnitorët etj )

News & Events

Testimonial

  • “SoftOne proved to be the right choice and an experienced partner. Both Bank's and Legal Offices' responsible persons characterized it a very satisfying solution that will add value to our daily operations, being such a "smart" and user friendly application.”
    Dimitrios Lampridis Vendor Management, Alpha Bank

User Login