En
Gr
Ro

Partners Overview

SoftOne Partners Network

SoftOne has a wide network of certified partners, with in-depth knowledge of Soft1 applications and services. Our partners network fully supports the unique technical and business needs of our customers delivering optimal solutions and agile services. SoftOne Partners Network

Become a Partner

SoftOne Partners Program provides you a unique opportunity to differentiate your business and drive growth and profitability for your company. Become a Partner

Partner Search

SoftOne has a wide Partners Network, able to identify and evaluate in depth your company's unique needs, offer the ideal solution and implement it in the most effective way. Partner Search

Partners Portal

Access everything you need for designing and implementing high-value business solutions that will help you efficiently meet the demands of your customers. Partners Portal

Teknologjia jonë , përfitimi juaj

 • A Teknologjia Soft1

  Soft1 TechnologySoftueri Soft1 paraqet një numër të madh avantazhesh në lidhje me strukturën arkitektonike të tij , me teknologjinë që përdor dhe funksionet që kryen.

 • B Teknologjitë Soft1 Cloud

  Cloud DeploymentSoft1 Cloud ERP operon në data centers më moderne të Microsoft dhe përdor në mënyrën më të mirë avantazhet teknologjike të platformës Windows Azure të Cloud..

 • C Modelet e operimit Soft1

  Delivery MethodsEvoluimi i teknologjisë ka krijuar mënyra të reja të operimit e informatizimit të një biznesi , ku , përveç modeleve operuese tradicionale në servis natyral mund të përdor edhe opsionet Cloud.

 • D Infrastruktura Cloud

  Cloud InfrastructureSoft1 Cloud ERP përdor data centers më modern të Microsoft dhe avantazhet e platformës Microsoft Windows Azure të Cloud

User Login