En
Gr
Ro

Products Overview

Soft1 ERPSoft1 ERP

I vlersuar me disa çmime , Soft1 ERP është më shumë se një sistem menaxhimi i burimeve të bizneseve. Ai është një program softuer i “arkitekturës së hapur” i cili kombinon eksperiencën 30-vjeçare me më shumë se 12.500 implementime të suksesshme duke përdorur teknologjinë më të fundit. Soft1 ERP

Commercial ApplicationsAplikacione komerciale

SoftoOne ofron zgjidhje të integruara për informatizimin e bizneseve duke rritur rendimentin e tyre.Soft1 kombinon teknologjinë e fundit me praktikat më të mira të biznesit duke krijuar kështu benifite dhe avantazhe për bizneset moderne. Commercial Applications

Accounting ApplicationsAplikacione kontabiliste

Soft1 200 është një program i Soft1 i përshtatshëm për funksionin e zyrave kontabiliste si dhe përballjen efikase të nevojave të tyre komplekse.. Accounting Applications

CRMCRM

Në sfidat e mjedisit të biznesit të sotshëm kompanitë janë fokusuar gjithnjë e më shumë në asetet e tyre më me vlerë -klientët e tyre.Menaxhimi i efektshëm i lidhjeve me klientët është në qëndër të operimit të çdo biznesi. CRM

PayrollPagesat

Aplikacioni Soft1 Pagesat përmbush në mënyrën më të mirë dhe të qëndrueshme të gjithë kuadrin ligjor dhe detyrimet fiskale në lidhje me pagesat e punonjësve , sado komplekse që mund të jenë ato.Lehtësia në përdorim , saktësia e llogaritjeve si dhe mundësit e mëdha konfiguruese e bëjnë këtë aplikacion një mjet të rëndësishëm në operimin e bizneseve moderne. Payroll

RetailShitje me pakicë

Aplikacionet e SoftOne mbulojnë në mënyrë efikase nevojat e menaxhimit të bizneseve shitës me pakicë. Duke përdorur teknologjinë më të fundit ato prodhojnë rrezultate reale duke ndihmuar kështu në rritjen e nivelit të shitjeve. Retail

Teknologjia jonë , përfitimi juaj

 • A Teknologjia Soft1

  Soft1 TechnologySoftueri Soft1 paraqet një numër të madh avantazhesh në lidhje me strukturën arkitektonike të tij , me teknologjinë që përdor dhe funksionet që kryen.

 • B Teknologjitë Soft1 Cloud

  Cloud DeploymentSoft1 Cloud ERP operon në data centers më moderne të Microsoft dhe përdor në mënyrën më të mirë avantazhet teknologjike të platformës Windows Azure të Cloud..

 • C Modelet e operimit Soft1

  Delivery MethodsEvoluimi i teknologjisë ka krijuar mënyra të reja të operimit e informatizimit të një biznesi , ku , përveç modeleve operuese tradicionale në servis natyral mund të përdor edhe opsionet Cloud.

 • D Infrastruktura Cloud

  Cloud InfrastructureSoft1 Cloud ERP përdor data centers më modern të Microsoft dhe avantazhet e platformës Microsoft Windows Azure të Cloud

User Login