En
Gr
Ro

Training & Education

Training & Education

Eksperienca jonë e vërtetuar në tregun ERP tregon se që softuerët e biznesit të japin vlerën e tyre të plotë, përdoruesit finalë duhet të zhvillojnë aftësitë dhe njohuritë për mënyrën si ta përdorin me efektshmëri.

Metodat e avancuara të trajnimit të SoftOne përshpejtojnë procesin e të mësuarit, minimizojnë boshllëqet e njohurive dhe i garantojnë përdoruesve informacionet që u duhen për të bërë punën e tyre me vetëbesim.

Stafi i Suportit të SoftOne ka ekzekutivë shumë të aftë të cilët implementojnë programe elastike që ofrojnë trajnimin ekspert që ju duhet për të rritur në maksimum investimin tuaj në softuerë. Ne ofrojmë kurse trajnimi në vend dhe jashtë vendit, seanca mësimore në klasë dhe në distancë, edukim 'e-learning', shërbime trajnim i trajnuesit, vlerësime njohurie të mëtejshme dhe trajnim online falas.

Metodologjia jonë ofron mundësinë për të krijuar me lehtësi trajnime përdoruesi specifike për proceset tuaja, ndjekur progresin dhe performancën e përdoruesit dhe dalluar nivelet e njohurisë të nxënësve.

Shërbimet përfshijnë:

 • Trajnim në Vend & Distancë
 • Mësime në distancë
 • Seminare 'e-learning'
 • Bazë Njohurie Soft1
 • Dokumentacion përdorimi
 • Dokumentacion teknik
 • Support

  Support

  SoftOne ofron një gamë të gjerë shërbimesh suporti që i përshtaten plotësisht nevojave tuaja specifike të biznesit. Ne u japim klientëve tanë mbështetjen më të mirë të mundshme teknike dhe të zbatimit për të plotësuar në mënyrë të efektshme nevojat e biznesit tuaj - kurdoherë dhe kudo që ju duhen. Support
 • SoftOne Partners Network

  SoftOne Partners Network

  SoftOne has a wide network of certified partners, with in-depth knowledge of Soft1 applications and services. Our partners network fully supports the unique technical and business needs of our customers delivering optimal solutions and agile services. SoftOne Partners Network

User Login